سکینه دومونمو ببین     شلیته و تونبونمو ببین                       می گم شماها واسه چی اینهمه پز می دین؟   خسته نمی شین؟   خودتون ... ادامه مطلب
/ 57 نظر / 26 بازدید
          سمیرای عزیزم!     این نامه را از دارلمجانین برای تو می نویسم.     الان غروب دوشنبه تعطیلی هست.   عید پاک.   و ما را آورده اند که ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 24 بازدید
    وای به دردی که درمان ندارد           کلاس آمادگی که بودم بار اولی بود که دزدی کردم.     من عاشق اکلیل شده بودم.   فکر می ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 25 بازدید
        از کلیه سروران گرامی که در چند روز اخیر با ای میل های مهر آمیزشان  بنده حقیر زندانی را نواختند ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 23 بازدید
                  سمیرای عزیزم!     این نامه را از زندان برایت می نویسم.   می دانستم که مدتی هست که تعجب کرده ای که خبری از ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 25 بازدید
                  نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی      کهبسی گل بدمدباز و تودرگلباشی                      
/ 12 نظر / 21 بازدید
                          سالی که گذشت سالی بود پر از بالا و پایین شدن.     خدا به من گیر داده بود.   انگولکم می کرد.   مثل یک زندان ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 28 بازدید
                                                                      صبح ها که می روم با هزار آرزو می روم.   فکر می کنم امروز همان روزی هست که من دنیا ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 24 بازدید
عاشقم بر قهر و بر لطفش به جدبوالعجب من عاشقِ این هر دو ضِد                      
/ 0 نظر / 23 بازدید
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
7 پست