111       بچه ها هر کدام تک به تک رفته اند سینما.   با دوستانشان.     غروب شنبه می خواهد بشود.     همه جا ساکت هست وقتی که ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 26 بازدید
          سمیرای عزیزم سلام!   ما هجده سال پیش در چنین روزهایی هم را دیدیم. توی اردوی مامازن ورامین. روز ثبت نام دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 28 بازدید
                  کیسه فروشگاه کوروش.   سه سال پیش اتفاقی دیدمش.   مامی گفت:" نگاش نکن.   بندازش دور.   از اون بالا افتاده پایین.   بنداز بره. "   انگار به آدم بگن: ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 27 بازدید
                      دویست و هشتاد و نه               تابستان داغ ماخانواده مهاجر ایرانی در امریکای شمالی بی خیال و لخت و رخوتناک دارد داغ ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 24 بازدید
چشم حس همچون کف دستست وبس نیست کف را بر همه‌ی اودست‌رسچشم دریا دیگرست و کفدگر کف بهل وز دیده‌ی دریانگرجنبش کفها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
          چاهار هزارو پونصدو سیو هفت         هیوده ساله که داری منو تحمل می کنی.   من اگه جای تو بودم تا الان منو ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 26 بازدید
            مرسی خانم زیبا شیرازی از این کتلت های خوشمزه           من از اینکه با دستهایم و پنجول هایم مایه کتلت را چنگ ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 26 بازدید
            در خانه آب و گل...                 گیلاس اومده.     خریدیم.   بازار پر شده از لباس های نخی.   خریدیم.   بساط لیموناد اومده.   خریدیم.   فالوده شیرازی هم گرفتیم. برای لحظه هایی ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 23 بازدید
                چشم حس همچون کف دستست وبس     نیست کف را بر همه‌ی اودست‌رس   چشم دریا دیگرست و کفدگر     کف بهل وز دیده‌ی دریانگر   جنبش کفها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
7 پست