. . . ساقیا آمدن عید مبارکبادت وان مواعید که کردی مرواد ازیادت . . .  
/ 17 نظر / 33 بازدید
    انتشار فصلنامه طنز ادبی و تصویری " فرنگ "     نخستین شماره فصلنامه طنز ادبی و تصویری " فرنگ " توسط طنز ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 39 بازدید
  . . ژله           . . گاهی اوقات این مرد جماعت محشریه، ایرونیش که دیگه قیامته. اگه ببیننه صبح داری موهاتو درست می کنی که ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 32 بازدید
. . . . .   ویار ذغال اخته . . . به شکمم دست می کشم. بزرگ شده است. باردار هستم. این هم دلیل تهوع های وقت و بیوقت ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 43 بازدید
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
7 پست