پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

              آقای ببیش!   یا از من ناامید شدی، یا من رو از یاد برده ای. برای همیشه.   سالهای اول که اومده بودم ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 37 بازدید