پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

... . . . بوی پیراهن     باز شوق یوسفم دامن گرفت پیر ما را بوی پیراهن گرفت ● ای دریغا نازک آرای تنش بوی خون ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 54 بازدید