پست های ارسال شده در بهمن سال 1386

    مرسی از پانته آی عزیزم که منو به بازی شون راه داد. راجع به کتابای نیمه خونده بنویسم؟     آهان! من تمام ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 30 بازدید
          نمی دونم شاگرد کله پزی بود، دانشجو بود، مهندس هوا فضا بود، شاگرد شوفر بود، بازاری بود، آهنگر بود، پارچه ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 46 بازدید