پست های ارسال شده در دی سال 1386

          نمی دونم شاگرد کله پزی بود، دانشجو بود، مهندس هوا فضا بود، شاگرد شوفر بود، بازاری بود، آهنگر بود، پارچه ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 46 بازدید