پست های ارسال شده در آبان سال 1386

        آی یو دی         من هزار ساله که یه نقشه فرار توی ذهنم دارم طراحی می کنم.   یه فرار بزرگ.     همه ماجرا از وقتی ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 52 بازدید
                                    فرجام   جمعه 4/8/1386 - 21:13   خیلی زور زدم که با این طوفان که راه افتاد طوفانی نشوم. حالا که گذشت نارنج ، ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 38 بازدید