پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

                  کیسه فروشگاه کوروش.   سه سال پیش اتفاقی دیدمش.   مامی گفت:" نگاش نکن.   بندازش دور.   از اون بالا افتاده پایین.   بنداز بره. "   انگار به آدم بگن: ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 27 بازدید