پست های ارسال شده در خرداد سال 1386

چشم حس همچون کف دستست وبس نیست کف را بر همه‌ی اودست‌رسچشم دریا دیگرست و کفدگر کف بهل وز دیده‌ی دریانگرجنبش کفها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
          چاهار هزارو پونصدو سیو هفت         هیوده ساله که داری منو تحمل می کنی.   من اگه جای تو بودم تا الان منو ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 26 بازدید
            مرسی خانم زیبا شیرازی از این کتلت های خوشمزه           من از اینکه با دستهایم و پنجول هایم مایه کتلت را چنگ ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 26 بازدید
            در خانه آب و گل...                 گیلاس اومده.     خریدیم.   بازار پر شده از لباس های نخی.   خریدیم.   بساط لیموناد اومده.   خریدیم.   فالوده شیرازی هم گرفتیم. برای لحظه هایی ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 23 بازدید