پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

          سمیرای عزیزم!     این نامه را از دارلمجانین برای تو می نویسم.     الان غروب دوشنبه تعطیلی هست.   عید پاک.   و ما را آورده اند که ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 24 بازدید
    وای به دردی که درمان ندارد           کلاس آمادگی که بودم بار اولی بود که دزدی کردم.     من عاشق اکلیل شده بودم.   فکر می ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 25 بازدید
        از کلیه سروران گرامی که در چند روز اخیر با ای میل های مهر آمیزشان  بنده حقیر زندانی را نواختند ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 23 بازدید
                  سمیرای عزیزم!     این نامه را از زندان برایت می نویسم.   می دانستم که مدتی هست که تعجب کرده ای که خبری از ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 25 بازدید