پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

                  نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی      کهبسی گل بدمدباز و تودرگلباشی                      
/ 12 نظر / 21 بازدید
                          سالی که گذشت سالی بود پر از بالا و پایین شدن.     خدا به من گیر داده بود.   انگولکم می کرد.   مثل یک زندان ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 28 بازدید
                                                                      صبح ها که می روم با هزار آرزو می روم.   فکر می کنم امروز همان روزی هست که من دنیا ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 24 بازدید
عاشقم بر قهر و بر لطفش به جدبوالعجب من عاشقِ این هر دو ضِد                      
/ 0 نظر / 23 بازدید