پست های ارسال شده در آدر سال 1385

            تشکر نامه ای برای همسر عزیزتر از جانم...       عزیز ترینم!   من الان مشغول با دقت ریختن غوره لا به لای خورش بادمجان ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 35 بازدید
                اولین پدر سوخته دنیا کی بود؟   رنگ پالتوی این خانمه چرا اینجوریه؟   چند تا چراغ الان روشنه تو این شهر؟   من کی به ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 31 بازدید