پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1385

                      غروب جمعه.   بیستم اردیبهشت.   نمی دونم چی داره می شه.   سوپ می خورم.   هورت.   کلاسور جلوم بازه.   ادای درس خوندن. ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 23 بازدید
                        توی این رستوران های معمولی و متداول که می روی، احساس می کنی که به هویت تو و زنانگی تو ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 17 بازدید