پست های ارسال شده در فروردین سال 1385

                  صفورای عزیزم!   نگی هزار ساله که ازم خبری نبوده ها؟!   خودم می دونم.       آخرین بار که همو دیدیم کی بود؟   من کلاس سوم ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 28 بازدید
                    من نمی دونم که نون خامه ای بیشتر می خوام، الان، یا نون پنجره ای. من نمی دونم که الان چی ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 17 بازدید