پست های ارسال شده در دی سال 1384

                                       نامه ای به خودم           بهاره عزیزم! دلم برایت تنگ شده است. مدتی است که می بینم داری دور خودت می چرخی. ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 21 بازدید
          دوستان و آشنایان محترم! بی خیال خواهش می کنم. اون یادداشت پایینی یه طرح ژنریک بود. همین. وگرنه من با این ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید