پست های ارسال شده در آدر سال 1384

          از نزدیکای صبح بود که شروع شد. برف.           من تب داشتم. گلو درد. بینی و گلوم گرفته بودن. هفتصدو سیو ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 16 بازدید