پست های ارسال شده در مهر سال 1384

      بچه که بودم، مثلا دوازده سیزده سالم که بود، عکسی روی دیوار اتاق آبی ام داشتم، کنار تارم، پوستر عارف ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 20 بازدید