پست های ارسال شده در اسفند سال 1383

                        نامه به کسی که نامه هاشو نمی خونه یا دوست نداره کسی بدونه که نامه هاشو می خونه!   خوب آخه ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 28 بازدید
    شماها فکر می کنين اگه من برگردم ايران، کار درست و حسابی گيرم می ياد؟  
/ 13 نظر / 23 بازدید
            من؟ زن مهاجری ام از خاورمیانه در امریکای شمالی که عادت دارم مدام به اخبار گوش بدهم.   من؟ زن مهاجری ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 35 بازدید
          اسفند اومد... چایی صبح زبونمو سوزوند... کنار تختم یه پوست پرتقال خشکیده و کنترل تلویزیون و چند تا کارت تلفن ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 30 بازدید