چشم حس همچون کف دستست وبس

 

 

نیست کف را بر همه‌ی اودست‌رس

 

چشم دریا دیگرست و کفدگر

 

 

کف بهل وز دیده‌ی دریانگر

 

جنبش کفها ز دریا روز وشب

 

 

کف همی‌بینی و دریا نهعجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
ا. ش.

سلام! روزی که این نوشته را دیدم خیلی حال و هوای نوشتن چیزی برای آن را داشتم، ولی درب پیام بسته بود! حالا بعد از ماه ها اتفاقی گذرم دوباره به این جا افتاد و دوباره این چند بیت را دیدم. آه امان از این چشم حسّ!