چشم حس همچون کف دستست وبس

 

نیست کف را بر همه‌ی اودست‌رس

چشم دریا دیگرست و کفدگر

 

کف بهل وز دیده‌ی دریانگر

جنبش کفها ز دریا روز وشب

 

کف همی‌بینی و دریا نهعجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید